Close Icon

Kontakt i prijave

Molimo vas da prijave i sažetke pošaljete elektroničkom poštom na:
kontinentalna.konferencija@gmail.com

• Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.
• Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, afilijaciju autora (za svakog autora), sažetak do 300 riječi i do 5 ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.
• Radovi se šalju na dvostruke recenzije, a nakon pozitivnih recenzija za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 250,00 eura na račun: HR2424020061140484759 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.) sa svrhom uplate: Kotizacija za konferenciju. U slučaju da je jedna recenzija pozitivna, a druga negativna, uredništvo će donijeti odluku o radu.
• Studentima i umirovljenicima omogućen je popust od 50 % (kotizacija iznosi 125,00 eura).

Upute za izradu radova

1. Na prvoj stranici rada treba biti naslov rada ispisan velikim slovima, ime iprezime autora/ice, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor/ica zaposlen i e-mail adresa (Uredništvo će ove podatke izbrisati prije slanja rukopisa na recenzije).

2. Naslovi trebaju biti numerirani po redoslijedu. Između naslova i početka teksta treba biti red razmaka, a između kraja teksta i idućeg naslova trebaju biti dva reda razmaka.

3. Tekst treba biti oblikovan proredom 1,5, obostrano poravnat, a sve stranice trebaju biti numerirane.

4. Odlomci se pišu od početka reda (bez uvlačenja).

5. Treba koristiti APA stil (http://www.apastyle.org/) za oblikovanje referenci u tekstu i u popisu literature.

6. U popisu izvora treba:

  • navesti pune podatke o svim radovima koji se navode u tekstu (i navesti samo izvorekoji se spominju i u tekstu) abecednim redom prema prezimenima autora ikronološkim redom za radove istog autora (ako se navodi više radova istogautora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, citd.) iza godine izdanja).
  • u slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu literature navesti sve autore, au tekstu navesti „i suradnici“ kada se radi o više od 3 autora.
  • navesti DOI ako ga izvor ima.

7. Radovima treba biti priložen sažetak na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak ne bitrebao prelaziti 300 riječi i treba upućivati na svrhu rada, metodološki okvir, najvažnije rezultate i zaključak. Autori trebaju navesti do pet ključnih riječi.

8. Grafički prilozi (tablice, slike i sl.) trebaju biti crno-bijeli, numerirani po redoslijedu, imati naslov i navode se unutar teksta.

9. Preferiraju se radovi s 10 do 15 stranica sa svim dodacima.